Jaunumi
Drukāt
Jaunas tehnoloģijas jaunas produkcijas ražošanai

SIA "TMB Elements" 29. novembrī iesniedza projekta iesniegumu "SIA TMB Elements ražotnes modernizācija ar mērķi ieviest jaunas tehnoloģijas ar augstāku pievienoto vērtību un ražot jaunus produktus", atbilstoši grozījumiem Ministru Kabineta 2011.gada 19. oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4 aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām".

V/A "Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra" ir saskaņojusi visus projektā paredzētos 13 iepirkumus. Patreiz notiek līgumu slēgšana ar iepirkuma procedūrā uzvarējušajiem iekārtu piegādātājiem.

Ražotnes pārbūves process tuvojas noslēgumam.